KADRA SZKOŁY

 Katarzyna Penkala - Dyrektor szkoły

Pozostała kadra

Nie bez znaczenia wobec laurów zdobywanych podczas różnorodnych konkursów muzycznych, pozostają kompetencje pedagogów szkoły. Nauczyciele oprócz solidnego przekazywania wiedzy i umiejętności, starają się rozbudzać zamiłowanie do muzyki, rozwijać uzdolnienia muzyczne swoich wychowanków, wpływać na rozwój ich osobowości, dostarczać radość i satysfakcję, poprzez obcowanie z muzyką.

Tryb pracy w szkole, w którym główną rolę odgrywają indywidualne lekcje z nauczycielem instrumentu sprzyja stworzeniu silnej więzi, porozumienia pomiędzy dojrzałym a początkującym, młodym artystą. Oprócz lekcji indywidualnych, uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach zbiorowych z teorii muzyki oraz kształcą się w zakresie muzykowania zespołowego, poprzez grę w zespołach i śpiew w chórze. Dzięki temu, nauka w szkole to także wpajanie zasad współegzystowania w grupie, kształtowanie postawy odpowiedzialności i szacunku wobec drugiego człowieka.